Dialer (česky volač) je program nebo zařízení, které vytáčí telefonní čísla a připojuje se k internetu nebo k jinému síťovému systému. Bývá často používán jako součást škodlivého softwaru, tzv. dialerového malware, který bez vědomí uživatele vytáčí prémiová telefonní čísla nebo se připojuje k internetu přes drahé spojení, což může vést k vysokým finančním nákladům.