Dialogové okno (anglicky dialog box nebo dialog window) je typ okna, které se vyskytuje v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) a slouží ke komunikaci s uživatelem. Dialogové okno se obvykle objevuje v reakci na nějakou akci uživatele, jako například klepnutí na tlačítko nebo výběr položky v menu. Může být použito k zobrazení informací, vyzvání uživatele k zadání vstupu nebo k potvrzení nebo zrušení operace. Dialogová okna mohou být modální (uzamčená pro ostatní interakce s aplikací, dokud nejsou uzavřena) nebo nemodální (umožňují uživateli interakci s aplikací i s otevřeným dialogovým oknem).