Digitální pero je elektronické zařízení, které slouží k záznamu psaného textu nebo kresby na displej tabletu či notebooku. Umožňuje přímý zápis rukou, přičemž zapisovaný text či kresba se okamžitě digitalizují a zobrazí se na displeji zařízení. Digitální pero se často používá v kancelářské praxi, pro práci s grafikou, ale také například pro digitální podpisování dokumentů.