Digitální podpis je způsob, jak zajistit pravost, integritu a nezpochybnitelnost elektronického dokumentu, e-mailu, zprávy nebo jiného digitálního obsahu. Digitální podpis využívá asymetrické šifrování, kdy podpisovatel používá svůj soukromý klíč k podepsání dokumentu, zatímco příjemce ověří platnost podpisu pomocí veřejného klíče. Digitální podpis umožňuje ověřit identitu a autorství podepisujícího, zamezit úpravě dokumentu po podepsání a zajistit, že dokument nebyl podepsán někým jiným. Digitální podpisy jsou důležité pro zabezpečení elektronické komunikace a jsou často používány v oblasti elektronického podpisu, elektronického obchodu a online bankovnictví.