Direct3D je grafická knihovna vyvinutá společností Microsoft jako součást DirectX. Direct3D slouží k vytváření grafiky pro počítačové hry a další aplikace využívající 3D grafiku. Direct3D umožňuje programátorům pracovat s hardwarově akcelerovanou grafikou a optimalizovat tak výkon aplikace.