Disketová mechanika je zařízení, které umožňuje čtení a zápis dat na disketu. Disketa je magnetický disk uložený v ochranné obalu z tvrdého nebo měkkého plastu a může být použita k ukládání dat, jako jsou textové soubory, obrázky, zvukové soubory atd. Disketové mechaniky byly v minulosti běžně používány v počítačích jako primární způsob ukládání a přenosu dat. V současné době jsou však téměř zcela nahrazeny modernějšími technologiemi jako jsou USB flash disky, CD-ROM, DVD atd.