Doba odezvy (latency) je čas, který uplyne mezi vysláním nějakého požadavku a přijetím odpovědi. Tento termín se používá v mnoha různých oblastech, například v počítačových sítích, při přenosu dat, v operačních systémech nebo v hardwaru. Čím nižší je doba odezvy, tím rychleji může být vykonána nějaká akce. Dobrá doba odezvy je zejména důležitá v počítačových hrách, kde každá ztracená vteřina může znamenat výhru nebo prohru.