V informatice se termín „dump“ obvykle používá k označení procesu kopírování obsahu paměti nebo souborů z počítače na externí úložiště. Dump může být použit jako záloha, pro analýzu chyby nebo když se chcete přenést data na jiný počítač. V závislosti na kontextu může mít termín „dump“ různé významy, ale obvykle se jedná o kopírování nebo export dat z jednoho zařízení nebo programu do jiného zařízení nebo programu.