EAX (Environmental Audio eXtensions) je technologie zvukových efektů pro počítačové hry vyvinutá společností Creative Labs. EAX umožňuje hudebním skladbám a zvukovým efektům měnit svou charakteristiku na základě toho, kde se v herním prostředí nachází hráč, a na základě toho, jaký zvukový materiál se vyskytuje v dané oblasti. To umožňuje lepší prostorové vnímání zvuku a větší zvukovou autenticitu v počítačových hrách. EAX se vyskytuje převážně na zvukových kartách Creative Labs, ale mohou ho také podporovat některé další zvukové karty a herní enginy.