„end“ může mít v kontextu programování více významů, nicméně zpravidla se jedná o ukončovací příkaz nebo klíčové slovo, které signalizuje konec nějakého bloku kódu (např. cyklu, podprogramu, třídy apod.). Používá se například v jazyce Python nebo Ruby.