EPROM je zkratka pro Erasable Programmable Read-Only Memory, což je typ paměťového zařízení používaného pro ukládání informací v digitálních zařízeních. Jedná se o paměťový prvek, který si uchovává informace i po vypnutí napájení, a to díky speciálnímu typu paměťové buňky, která uchovává informace pomocí nabíjení a vybíjení speciálních tranzistorů. EPROM lze smazat pomocí ultrafialového světla a přeprogramovat s novými informacemi.