Escape (zkráceně ESC) je klávesa na klávesnici počítače, která se používá pro ukončení nebo zrušení aktuálního příkazu nebo procesu. Používá se také jako klíčová zkratka pro některé speciální příkazy nebo funkce v programování a operačních systémech. V některých aplikacích se stisknutím klávesy Escape zavřou dialogová okna nebo se zruší právě prováděná akce.