Ethernet je druh technologie síťového připojení, která umožňuje propojení zařízení v počítačové síti. Jedná se o nejpoužívanější druh sítě v počítačovém světě, který umožňuje přenášet data mezi různými zařízeními, jako jsou počítače, tiskárny, servery a další.

Ethernet využívá speciální kabely pro přenos dat mezi zařízeními, které jsou obvykle označovány jako ethernetové kabely nebo patchové kabely. Tyto kabely jsou připojeny ke speciálním konektorům, které se nazývají RJ45.

Ethernetová síť se obvykle skládá z jednoho nebo více switchů, které slouží jako centrální body pro propojení zařízení v síti. Switchy umožňují přenos dat mezi různými zařízeními v síti a zajišťují, aby data byla doručena na správné místo.

Ethernet umožňuje různé rychlosti přenosu dat v závislosti na použité technologii, ale nejpoužívanější rychlostí jsou 10, 100 a 1000 Mbps (megabitů za sekundu). Ethernetová technologie také podporuje různé protokoly, jako je například TCP/IP, které umožňují efektivní přenos dat a správu sítě.

TIP: Abyste využili maximální rychlost vaší sítě, potřebujete kvalitní router a pro propojení více zařízení pomocí ethernetu také rychlý switch.