Expander může mít několik významů v závislosti na kontextu:

V kontextu archivačního software se expanderem obvykle myslí nástroj, který umožňuje extrahovat obsah archivů, tedy rozbalit soubory zkomprimované pomocí nějakého formátu (např. .zip, .rar, .tar atd.).

V kontextu zvukové techniky může expander znamenat nástroj, který zvyšuje dynamiku zvukového signálu tak, že zesiluje tiché zvuky a zároveň potlačuje hluk a šum.

V kontextu hardwaru může expander označovat rozšiřující kartu nebo modul, který rozšiřuje funkčnost počítače nebo jiného zařízení.