Expirace je datum ukončení platnosti, nejčastěji používaný název pokud vám bude končit provoz internetové domény, což je obvykle 1 rok a pokud ji neprodloužíte, doména expiruje.

Expirace může mít v různých kontextech různé významy, ale obecně se jedná o termín, který označuje konec platnosti něčeho.

V oblasti finančnictví a obchodování expirace může znamenat datum, kdy končí platnost smlouvy na nákup nebo prodej finančního aktiva, jako jsou akcie, opce nebo futures kontrakty. Po expiraci těchto smluv se uzavírají nové smlouvy s aktualizovanými podmínkami.

V medicíně se expirace používá k označení datumu, kdy končí platnost léku nebo lékařského materiálu. Léky a materiály, které překročily svou expiraci, mohou být neúčinné nebo dokonce nebezpečné pro pacienta.

V oblasti webových stránek a služeb se expirace používá k označení data, kdy končí platnost webového certifikátu. Webové certifikáty umožňují zabezpečenou komunikaci mezi webovým serverem a klientem, a pokud certifikát expiruje, může to vést k riziku ztráty důvěryhodnosti a bezpečnosti webu.

Celkově lze tedy říci, že expirace znamená konec platnosti něčeho, co může mít různé významy v různých oblastech.