V informatice se rozdělení disku na jednotlivé oddíly nazývá diskový oddíl a existují dvě základní typy diskových oddílů – primární a rozšířené. Rozšířené oddíly umožňují rozdělit disk na více oddílů než pouze na čtyři oddíly jako u primárních oddílů.

Extended partition (rozšířený oddíl) je typ diskového oddílu v operačním systému, který se používá k vytvoření více logických oddílů na disku. Rozšířený oddíl může být vytvořen pouze na diskovém prostoru, který nebyl přiřazen k žádnému jinému oddílu, a lze do něj vytvářet nové logické oddíly. Logické oddíly se chovají jako samostatné jednotky a mají vlastní písmeno disku.