FAQ je zkratka pro „frequently asked questions“ (často kladené dotazy). Jedná se o seznam otázek a odpovědí, který má sloužit jako užitečný zdroj informací pro uživatele, kteří se zajímají o konkrétní téma nebo produkt. FAQ je obvykle publikován na webových stránkách, fórech, wiki stránkách a dalších online zdrojích. Jeho cílem je poskytnout užitečné informace a pomoci uživatelům vyřešit běžné problémy a dotazy.