Termín „fejk“ (z anglického „fake“) se obecně používá pro označení něčeho, co je nepravdivé, falešné, neautentické nebo podvodné. V digitálním věku se termín „fejk“ vyskytuje v různých kontextech, a může se vztahovat na širokou škálu situací, od falešných zpráv a informací po napodobeniny produktů a podvodné online identity.

Zde jsou některé běžné příklady použití termínu „fejk“

  1. Fejkové zprávy (Fake News): Nepravdivé nebo zavádějící informace šířené pod záminkou skutečných zpráv, často s cílem ovlivnit veřejné mínění nebo šířit dezinformace.
  2. Fejkové produkty: Napodobeniny nebo kopie značkových produktů, které jsou prodávány jako pravé, často za nižší cenu, ale s nižší kvalitou a bez záruky autenticity.
  3. Fejkové profily: Vytvořené nebo padělané online identity na sociálních sítích nebo seznamkách, často s úmyslem podvádět nebo zneužít důvěru ostatních.
  4. Fejkové recenze: Napsány s cílem klamat čtenáře, buď propagací produktu nebo služby bez skutečného vyhodnocení, nebo naopak jeho neoprávněnou diskreditací.
  5. Fejkové antivirové upozornění: Falešná varování, která se objevují na počítači nebo mobilním zařízení, tvrdí, že systém je infikován virem, zatímco ve skutečnosti jde o pokus o vylákání peněz nebo citlivých dat od uživatele.

Je důležité být opatrný a kritický vůči informacím a produktům, s nimiž se setkáváme online i offline. Vždy je vhodné ověřit pravost a spolehlivost zdrojů a nedůvěřovat neověřeným informacím nebo nabídkám, které se zdají být příliš dobré na to, aby byly pravdivé.