Filename je název souboru, který se používá pro identifikaci určitého souboru v počítačovém systému. Každý soubor má své vlastní unikátní jméno, které mu umožňuje být rozlišen od jiných souborů uložených v počítači nebo v síti. Název souboru může obsahovat písmena, číslice, interpunkci a mezery, ale musí být v souladu s určitými pravidly pro názvy souborů v daném operačním systému.