Filtr může mít v informatice několik významů, ale obecně se jedná o funkci, která umožňuje vybrat nebo omezit určitou část dat na základě definovaných kritérií.

V oblasti zpracování obrazu a zvuku se filtr používá pro úpravu signálu, přičemž se často používají různé typy filtrů, jako jsou například dolní propust, horní propust, pásmová propust nebo pásmová zádrž.

V oblasti informační bezpečnosti může filtr představovat software nebo hardware, který analyzuje komunikaci nebo provoz sítě a blokuje nebo omezuje přístup k určitým typům dat nebo webových stránek.

V softwarové oblasti může být filtr aplikován na soubory nebo složky, aby se omezeno zobrazování nebo editace některých typů souborů nebo informací. Filtry mohou také být použity pro výběr specifických informací nebo záznamů z databáze nebo webového vyhledávače.