Formátování je proces přípravy úložného média, jako je pevný disk, cd-rw, disketa nebo USB flash disk, k zápisu dat. Při formátování jsou odstraněna všechna data z médií a jsou připravena k přijímání nových dat. Formátování také vytváří speciální souborový systém, který umožňuje organizaci dat na médiu a jejich snadné vyhledávání a čtení.