Formulář je dokument nebo papír, který obsahuje prázdná pole nebo oddíly určené pro vstup údajů. Tyto údaje mohou být zadány ručně nebo elektronicky a jsou obvykle používány pro sběr informací nebo údajů od lidí v rámci určitého procesu nebo operace, jako je například registrace uživatele, objednávka produktu nebo vyplnění dotazníku. Formuláře mohou být používány jak v tištěné, tak i v digitální podobě a mohou být buď papírové nebo elektronické.