FPS je zkratka pro Frames Per Second, což znamená počet snímků (frames) zobrazovaných za sekundu. Používá se zejména v oblasti počítačových her a filmové techniky k vyjádření plynulosti obrazu. Čím vyšší je počet FPS, tím plynulejší a detailnější bývá zobrazení pohybu. Standardem pro většinu her bývá 60 FPS, nicméně v některých případech mohou být nároky na výkon grafické karty tak vysoké, že lze dosáhnout nižšího počtu FPS.