Frame buffer (často označován zkratkou „FB“) je v informatice označení pro paměť, do které se ukládají obrazová data pro zobrazení na monitoru. Jedná se o speciální typ paměti, který slouží pro uchování pixelů a dalších grafických informací, které jsou potřebné pro vytvoření obrazu na monitoru. Frame buffer je využíván především v grafických kartách a podporuje rychlé a efektivní vykreslování grafických prvků na obrazovku.