Microsoft FrontPage byl webový editor a správce webových stránek, který byl poprvé vydán v roce 1995 a později byl součástí balíku Microsoft Office. Tento program umožňoval uživatelům vytvářet webové stránky bez potřeby ručního psaní kódu a poskytoval nástroje pro práci s textem, obrázky a multimédii. Nicméně, FrontPage už není podporován Microsoftem a byl nahrazen programem Microsoft Expression Web a později programem SharePoint Designer.

Osobně jsem jej v začátcích mé tvorby také používal, nyní už více než 10 let k plné spokojenosti provozuji weby na zdarma dostupném redakčním systému WordPress.