Klávesnice se obvykle skládá z několika funkčních částí, které slouží k různým účelům. Funkční části klávesnice mohou zahrnovat klávesy pro psaní písmen, číslic, interpunkce, speciální symboly a také další speciální klávesy.

Tyto klávesy mohou být například:

Shift: slouží k aktivaci velkých písmen, speciálních symbolů a znaků.

Caps Lock: slouží k aktivaci velkých písmen (aktivní stav se signalizuje pomocí LED diody na klávesnici).

Ctrl: slouží k aktivaci různých klávesových zkratek a ovládání počítače.

Alt: slouží k aktivaci různých klávesových zkratek a ovládání programů.

Tab: slouží k posunu kurzoru na další „tabulátor“ v programu nebo v dialogovém okně.

Backspace: slouží k odstraňování posledního znaku při psaní.

Enter: slouží k potvrzení vstupu nebo k odeslání formuláře.

Delete: slouží k odstranění vybraného objektu nebo souboru.

Šipky: slouží k pohybu kurzoru v textu nebo v menu.

Každá klávesa na klávesnici má speciální kód, který je interpretován operačním systémem při stisknutí klávesy.