Gama korekce je proces úpravy jasu a kontrastu obrazu tak, aby byl zobrazen na monitoru správně. Jedná se o korekci odchylek v přenosu světla mezi vstupem a výstupem obrazu. Konkrétně se jedná o úpravu jasu a kontrastu v prostoru zobrazovacího zařízení tak, aby odpovídaly předem stanoveným standardům a byly co nejvěrnější zdrojovému materiálu. Gama korekce se používá v mnoha oblastech, například při editaci fotografií, videí, v herním průmyslu a v televizním vysílání.