Gateway je síťový prvek, který slouží k propojení dvou nebo více sítí s odlišnými protokoly. Jeho hlavní funkcí je překlad síťových protokolů a adres, což umožňuje propojení sítí, které by jinak nebyly schopny spolupracovat. Gateway může být implementován jako hardware nebo software, v závislosti na konkrétních požadavcích a potřebách sítě.