GPRS je zkratka pro „General Packet Radio Service“ a jedná se o technologii mobilních datových přenosů, která umožňuje přenos dat přes mobilní sítě GSM. GPRS bylo poprvé uvedeno na trh v roce 2000 a přineslo značné zlepšení přenosových rychlostí a možnost připojení k internetu pomocí mobilního zařízení.

GPRS umožňuje rozdělit data na menší bloky a ty následně odesílat prostřednictvím mobilní sítě. To umožňuje efektivnější využití kapacity mobilní sítě, než je tomu u klasického volání nebo SMS zpráv. Přenos dat přes GPRS je účtován na základě objemu dat (v kilobajtech), které jsou odeslány nebo přijaty.

Rychlejší je LTE.

GPRS umožňuje mobilním zařízením připojit se k internetu, což umožňuje používat mobilní aplikace, prohlížet webové stránky nebo odesílat a přijímat e-maily přímo na mobilním zařízení. Přenosové rychlosti přes GPRS se pohybují mezi 56 až 114 Kbps, což je pomalejší než u novějších technologií mobilních dat jako jsou například 3G, 4G nebo 5G. Nicméně GPRS stále slouží jako základní technologie pro přenos dat prostřednictvím mobilních sítí GSM.