Grabování (též ripping) znamená kopírování zvukových nebo video záznamů z nosičů (CD, DVD) do počítače nebo jiného zařízení ve formě digitálních dat. Grabování se obvykle provádí za účelem uložení hudby nebo filmů na pevný disk, nebo aby byla možnost přehrát je na jiném zařízení, které podporuje digitální záznam. Při grabování se obvykle používají speciální software, které umožňují digitální záznam a následnou úpravu výsledného souboru.