Hardwarový klíč je speciální typ licenčního klíče používaného k aktivaci softwaru. Jedná se o fyzický klíč, který se připojuje k počítači a slouží k ověření licence a aktivaci softwaru. Většinou je tvořen malým zařízením, které se připojuje k USB portu nebo portu pro sériovou komunikaci a obsahuje informace potřebné pro aktivaci softwaru. Používá se zejména k ochraně drahých a citlivých softwarových produktů před neoprávněným kopírováním a šířením.