Hejtování vzniklo ze slova hejt (anglicky hate) = nenávist. Na internetu se vyskytuje nejčastěji jako označení při psaní nenávistných komentářů.

Hejtování je termín používaný k popisu projevů nebo chování, které jsou motivovány nenávistí nebo diskriminací vůči určité skupině lidí na základě rasy, národnosti, etnického původu, náboženství nebo jiných charakteristik.

Hejtování může být verbální (např. urážky, hanobení) i fyzického charakteru (např. násilí). Může mít škodlivý vliv na jednotlivce i celé komunity a může vést k diskriminaci, násilí a sociální izolaci. Mnoho zemí má zákony, které jej kriminalizují a snaží se jej potlačit.