Heurestická analýza (též heuristická analýza) je metoda detekce virů v počítačových programech, která nevyužívá databáze virů jako antivirový software tradičního typu, ale spoléhá na detekci neobvyklého chování programů. Tato metoda umožňuje detekovat i nové viry, pro které ještě neexistují aktualizace databáze antivirových programů. Heurestická analýza tedy hledá různé podezřelé vzorce chování, které mohou indikovat, že daný program obsahuje vir nebo jiný škodlivý kód. Tento přístup však může být náchylnější k falešně pozitivním výsledkům, pokud program má neobvyklé, ale legitimní chování.