Hibernace je způsob ukládání stavu operačního systému a otevřených programů na pevný disk, který umožňuje vypnout počítač a zároveň zachovat veškerá data a nastavení v paměti. Při hibernaci se operační systém postupně ukládá do souboru na pevném disku, kde jsou uloženy všechny otevřené soubory, procesy a data do operační paměti.

Hibernace je uspání počítače. Pokud například u notebooku zaklapnete monitor, dojde k hibernaci a počítač se uspí.

Když se počítač zapne z hibernace, načtou se uložená data a nastavení ze souboru na pevném disku zpět do operační paměti. To znamená, že počítač se obnoví do stavu, ve kterém byl před hibernací, s otevřenými aplikacemi a soubory, jako by nebyl vypnutý.

Hibernace se často používá k úspornému vypnutí notebooků a dalších přenosných zařízení, když nejsou připojeny k napájení, protože ukládá veškerá data a programy a vypne počítač, což snižuje spotřebu energie. Hibernace je užitečná také v případech, kdy je potřeba zachovat otevřenou práci, ale zároveň je nutné počítač vypnout.

Čtěte: