Hologram je třírozměrný obraz vytvořený pomocí laserové technologie, který vypadá jako skutečný objekt a lze ho pozorovat ze všech stran. Hologram vzniká záznamem interference laserových paprsků na fotomateriálu, který zachycuje rozptýlené světlo od objektu. Hologramy se používají například jako zabezpečení na bankovkách, jako efektní výstavní exponáty nebo v oblasti medicíny a vědy.