Hot swap je v informatice označení pro funkci, která umožňuje připojovat nebo odepínat komponenty nebo zařízení za chodu, bez nutnosti vypnutí nebo restartování počítače nebo jiného zařízení. Tato funkce se často využívá například u pevných disků, baterií nebo ventilátorů, kde je nutné je vyměnit nebo opravit bez vypnutí systému. Hot swap se také často používá v průmyslových a serverových aplikacích, kde je vyžadována vysoká dostupnost a spolehlivost systému.