HTML je zkratka pro Hypertext Markup Language, což je základní stavební prvek webových stránek a jazyk, kterým jsou tyto stránky psány. HTML sestává z řady značek, které se používají k definici obsahu a struktury stránky. Tyto značky mohou být vloženy do textového dokumentu, který poté může být zobrazen jako webová stránka v prohlížeči. HTML se používá k formátování textu, vytváření odkazů, vkládání obrázků a dalších prvků na stránce.