HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je protokol pro bezpečný přenos dat přes internet. Používá se pro zabezpečení webových stránek a dalších internetových služeb před útoky a krádeží dat.

HTTPS využívá šifrování dat pomocí protokolu SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security), což znamená, že veškerá komunikace mezi klientem (např. prohlížečem) a serverem je šifrována a chráněna.

Když uživatel zadá adresu webové stránky s protokolem HTTPS do svého prohlížeče, vytvoří se zabezpečené spojení mezi prohlížečem a serverem. To zajišťuje, že citlivé informace, jako jsou například hesla, platební údaje nebo osobní údaje, jsou přenášeny bezpečně a nelze je snadno odposlechnout nebo odcizit.

Webové stránky s protokolem HTTPS jsou označeny symbolem zámku v prohlížeči a často také mají zelenou adresní řádku, což signalizuje uživateli, že spojení je bezpečné a že může stránce důvěřovat.