Inbox (česky „schránka“) je termín, který se nejčastěji používá v kontextu elektronické pošty. Označuje přijímací složku v e-mailovém klientovi nebo webové aplikaci, kde jsou uloženy všechny nové a staré přijaté e-maily.

V inboxu se nachází e-maily, které byly přijaty do vaší e-mailové schránky, ale ještě nebyly přečteny nebo byly označeny jako nepřečtené. E-maily se v inboxu obvykle řadí chronologicky podle data a času doručení, přičemž nejnovější e-maily jsou zpravidla umístěny nahoře.

Součástí inboxu jsou nejen e-maily, ale i kontakty nebo štítky – pomocí nich lze třídit poštu podle odesílatelů, témat, atd.

Tip: Jak založit Gmail.

Některé e-mailové klienty umožňují nastavit různé filtry nebo pravidla pro organizaci e-mailů v inboxu, například podle adresy odesílatele, klíčových slov v předmětu nebo dalších kritérií. To může pomoci uživatelům efektivněji organizovat svou e-mailovou komunikaci a rychleji najít potřebné e-maily.