Informační dálnice je pojem používaný pro přenos dat, informací nebo zpráv mezi různými systémy, aplikacemi nebo sítěmi. Může být vytvořena jako vnitřní systém v rámci firmy nebo organizace, nebo jako veřejná síť, která umožňuje komunikaci mezi různými subjekty nebo systémy. Informační dálnice může být implementována jako softwarové řešení, jako hardwarová infrastruktura nebo jako kombinace obou.