Instalace je proces, během kterého se software, hardware nebo jiné technologie připravuje pro použití. Obvykle zahrnuje kopírování souborů, konfiguraci a další kroky, které jsou potřebné k tomu, aby byl produkt plně funkční. Instalace se používá u mnoha druhů technologií, včetně operačních systémů, softwarových aplikací, herních konzolí a hardwarových zařízení. Pokud je instalace provedena správně, produkt by měl být připraven k použití bez dalšího nastavení nebo konfigurace.