Slovo „interface“ se v oblasti počítačové technologie používá jako anglický ekvivalent pro výraz „rozhraní“. Rozhraní v počítačové technologii je bod, kde se dvě různé části systému propojují a navzájem komunikují. Rozhraní mohou být například mezi softwarem a hardwarem, mezi různými softwaremi, nebo mezi různými částmi hardwaru. Dobrým příkladem může být uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli interakci s počítačem pomocí různých vstupních a výstupních prvků, jako jsou klávesnice, myš, obrazovka, reproduktory, atd.