Internet věcí – z angličtiny Internet of Things, je síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení vybavených elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Významnou součástí IoT jsou senzory, které umožňují sběr dat o prostředí, například teploty, vlhkosti, osvětlení, pohybu a dalších parametrů. Tyto informace mohou být využity pro automatizaci domácích zařízení, sledování podmínek v průmyslových procesech nebo pro sledování stavu zdraví v medicíně.

IoT umožňuje řadu nových aplikací a inovací v oblastech jako jsou smart domácnosti, inteligentní města, průmysl 4.0, autonomní vozidla a další. Nicméně, s rozvojem IoT se také zvyšuje zabezpečení a ochrana osobních údajů, což je důležitá výzva pro budoucnost IoT.

Související: