Interní mechanika se v informatice obvykle používá k označení vnitřních částí počítače, jako jsou pevné disky, optické mechaniky, zdroje napájení a další. Tyto části jsou instalovány uvnitř počítačové skříně a propojeny pomocí kabelů a konektorů. Každá interní mechanika má svou specifickou funkci, například pevný disk slouží pro ukládání dat, optická mechanika umožňuje čtení a zápis dat na optická média, jako jsou CD a DVD, zdroj napájení zajišťuje napájení pro celý počítač atd.