Interrupt, česky přerušení, je mechanismus v počítačových systémech, který umožňuje přerušení běžícího programu a vykonání předem definované rutiny nebo obsluhy události. Přerušení může být vyvoláno hardwarovou událostí (např. stisknutím klávesy, dokončením I/O operace) nebo softwarově (např. vyvoláním přerušení z programu). Po vykonání obsluhy se program vrátí zpět k původní činnosti. Přerušení jsou důležité pro efektivní využití výpočetního času a koordinaci různých komponent v počítačových systémech.