Intranet je počítačová síť, která spojuje počítače a jiná zařízení v rámci jedné organizace nebo firmy. Jedná se o soukromou síť, která může být přístupná pouze zaměstnancům dané organizace a může být využívána pro sdílení informací a zdrojů, jako jsou dokumenty, aplikace, databáze a další. Intranet může být propojen s internetem, ale není to nutné.