Iomega Zip drive byla externí disketová jednotka používaná v 90. letech pro ukládání a sdílení souborů. Byla populární především pro větší kapacitu než klasické diskety a rychlejší přenos dat. Původně byla vypuštěna v roce 1994 a používala magnetické disky o kapacitě 100 MB, později se však kapacita zvětšila až na 750 MB. Zip disky se vkládaly do výměnných kazet, podobně jako diskety. Iomega Zip drive byl v době svého vzniku velmi populární, nicméně se v průběhu 2000 let postupně vytrácel, zejména díky rostoucímu používání flash disků a jiných modernějších technologií pro ukládání dat.