ISDN je zkratka pro „Integrated Services Digital Network“ (Integrovaná digitální síť služeb). Jedná se o digitální telekomunikační síť, která umožňuje přenos hlasu, dat a dalších informací v digitální podobě. ISDN poskytuje širokou škálu služeb, včetně telefonování, přenosu faxů, video konferencí a přenosu dat s vysokou rychlostí. Přenos dat v ISDN probíhá po kanálech s pevnou šířkou pásma, což umožňuje stabilní a spolehlivou komunikaci.