V kontextu počítačových systémů označuje jádro (anglicky „core“) jádro operačního systému, které má na starosti základní správu zdrojů (procesor, paměť, vstupně-výstupní operace atd.) a umožňuje spouštět a běžet aplikace. Jádro je základní částí operačního systému, na kterém staví všechny další vrstvy, jako jsou například ovladače, knihovny, uživatelské rozhraní atd. Jádro je obvykle napsáno v jazyce C a může být modifikováno a optimalizováno pro konkrétní účely.