JavaScript je skriptovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek a webových aplikací. Je běžně interpretován webovým prohlížečem a umožňuje tvorbu dynamických interaktivních prvků na stránkách, jako jsou například animace, změny obsahu stránky, validace formulářů a mnoho dalšího. JavaScript také umožňuje vývojářům vytvářet složitější aplikace, jako jsou například webové hry, online nástroje a mobilní aplikace.